Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Betydningsfuldt samarbejde

Det betydningsfulde samarbejde

 

De bedste forudsætninger for en god skolestart skabes gennem tæt dialog mellem forældre, børnehave og skole. Derfor afholdes der forud for skolestart b.la. overgangssamtaler, besøgsdage og introduktionsmøde. Du kan læse mere om rammerne for samarbejdet på Kærbyskolens hjemmeside https://kaerbyskolen.aula.dk/                

                

Du er som forælder barnets trygge base. Din indsats og interesse har stor betydning for dit barns læring og trivsel både i overgangen fra børnehave til skole og i det fortsatte skoleliv. Som forælder er du en vigtig og afgørende samarbejdspartner for skolen. Samarbejdet mellem skole og hjem tager på Kærbyskolen afsæt i Aalborg Kommunes forventningsbeskrivelse:

 

Du kan som forælder forvente, at:

 • Dit barn får et godt læringsmiljø.
 • Dit barn bliver en del af et større fællesskab.
 • Dit barns sociale kompetencer bliver udviklet.
 • Dit barn får en god faglig undervisning.
 • Dit barn møder engagerede lærere, pædagoger og ledere.
 • Du bliver informeret om dit barns skolegang.
 • Der bliver lyttet til dig.
 • Dine henvendelser bliver taget alvorligt.

 

Som skole forventer vi, at:

 • Du holder dig opdateret på Aula og Min Uddannelse, både om beskeder og dit barns læring.
 • Du sørger for, at dit barn møder veloplagt i skole.
 • Vi har tillid til hinanden og involverer hinanden i eventuelle konflikter eller problemer.
 • Du støtter og deltager aktivt i dit barns skolegang.
 • Vi holder en god tone imellem skole og hjem.
 • Du ser skolen som en tæt samarbejdspartner.

 

 

Klassens forældregruppe

 

Ved skolestart bliver dit barn en del af et klassefællesskab – det samme gør du som forælder. Som forælder vil du helt naturligt først og fremmest have fokus på at understøtte dit eget barn - og sådan skal det selvfølgelig også være. Dit barns læring og trivsel er dog afhængigt af den kultur, der er i den pågældende klasse. Vi opfordrer derfor til, at du som forælder også er opmærksom på trivslen i klassefællesskabet.

Samarbejdet i klassens forældregruppe er betydningsfuldt. Undersøgelser viser, at en velfungerende forældrekreds, der taler godt sammen og løser eventuelle problemer i klassen, kan være med til at skabe en rummelig klasse, hvor alle trives. Omvendt kan manglende forståelse og tolerance blandt klassens forældre være en barriere for at få en god og rummelig klasse. Forældresamarbejde er en proces, hvor I som forældre, ud fra egne forudsætninger men på lige fod, prøver at understøtte trivslen og fællesskabet i klassen.

 

Klassens forældregruppe kan med fordel sammen være opmærksomme på, at:

 • Lave trivselsarrangementer for hele klassen (evt. nogle gange med deltagelse af både børn og forældre).
 • Lave legeaftaler så alle over tid oplever at blive inviteret med nogen hjem.
 • Samtale med hinanden om børnenes trivsel og udvikling i klassen.
 • Kontakte hinanden hvis der er sammenstød mellem jeres børn, som de har brug for hjælp til at løse.
 • Sørge for at have en god og respektfuld tone overfor hinanden ved eventuelle konflikter – og opmærksomhed på, at alle børn gør det bedste, de kan.
 • Orientere hinanden hvis der er særlige opmærksomhedspunkter ift. ens barn som vil være hjælpsomt for barnet, at andre voksne kender, f.eks. i forbindelse med legeaftaler eller fødselsdage. Er dit barn eksempelvis mest tryg i nye omgivelser, hvis en voksen hjælper det i gang med nye aktiviteter, vil det være hjælpsomt for dit barn, at forældrene til dit barns legekammerat er opmærksomme på det.
 • Hjælpe hinanden for eksempel med kørsel til fødselsdage, legeaftaler eller arrangementer, hvis der i en periode kan være behov for det af forskellige årsager.

 

Læs mere om skolestart i Aalborg Kommune: 

https://www.aalborg.dk/mit-liv/mit-barn/skole/indskrivning-og-skolestart/velkommen-i-skole

https://www.aalborg.dk/mit-liv/mit-barn/trivsel-og-saerlige-behov/skolebarnet