Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejdsaftale

 

Samarbejdsaftale

 

Samarbejdsaftale mellem skolen/Dus og børnehaver i Kærby 2023

Skolestarten er et afgørende skridt i et barns liv og udvikling. For at lykkes i dette har det stor betydning at de voksne omkring barnet: forældre, børnehave og skole er i tæt dialog for at sikre barnet den bedst mulige start på skolelivet.

Det generelle samarbejde i forbindelse med skolestart foregår ved, at der ved behov, afholdes overgangssamtaler i samarbejde mellem skole, børnehave og forældre.

Derudover inviteres barnet med forældre eller personale fra børnehaven til besøgsdag i 0. klasse.

Nedenstående er en beskrivelse af en særlig samarbejdsaftale udarbejdet i tæt dialog mellem Gartnergården, Kærgården og Kærbyskolen, med afsæt i Aalborg Kommunes skolestartspolitik til sikring af helhed og sammenhæng i børnenes hverdag / liv og barnets alsidige udvikling.

For forældre:

Børnehaven tager initiativ til en samtale med forældre til kommende skolebørn. Her vil der bl.a. blive talt om, hvorvidt der skal tages særlige initiativer op til skolestart. Til brug for skole og Dus beskrives særlige behov hos børn, der ikke har alderssvarende udvikling.

Den 18/1 2023 kl. 17.00 – 18.30: Informationsmøde for kommende forældre.

Den 1/2 2023: Sidste frist for elektronisk indskrivning til Børnehaveklasse.

Den 14/6 2023 kl. 16.00 – 18.00: Skolen holder førskole – eftermiddag for kommende skolebørn og deres forældre.

 

Tidlig opsporing

I børnehaverne arbejdes der efter metoderne i Opsporingsmodellen og sprogvurderinger (Hjernen og hjertet). Metoderne er:

  • Dialogmøde – med forældre og mulige samarbejdspartnere i de tilfælde hvor børnehaven positionerer barnet i ”ekstra opmærksomhed”
  • Den gode overgang – udarbejdelse af overgangsbeskrivelse og dialogmøde med forældre og skole.
  • Der udarbejdes statusbeskrivelse på tosprogede skolestarter.

Formålet med metoden ”Den gode overgang” er at sikre, at vigtig viden om et barns trivsel og udvikling samt særlig behov for støtte, gives videre til den kommende skole. På den måde styrker vi den måde, barnet bliver modtaget på.

Metoden for ”Den gode overgang” skal bringes i anvendelse, hvis der på baggrund af trivselsevaluering er brug for en ”ekstra opmærksomhed” eller ”bekymring” for et barn i forbindelse med den kommende overgang til skole. Børnehaven og forældre udfylder i samarbejde en ”overgangsbeskrivelse”. Overgangsbeskrivelsen overleveres til det kommende skoletilbud. Herudover afholdes dialogmøde med forældre, personale fra det kommende skoletilbud og personale fra børnehaven. Børnehaven indkalder til dialogmøde.

Ved indskrivning til skole bliver forældrene via Forældreportalen bedt om at give samtykke til videregivelse af overgangsbeskrivelser og trivselsevalueringer. Dette med henblik på at øge mulighederne for en god overgang for barnet.

 

Dialogmøder

Der indkaldes til dialogmøde med forældrene hvis det kommende skolebarn i trivselsmålingen i børnehaven er positioneret i ekstra opmærksomhed eller bekymring.

Der udfyldes forud for dialogmødet i samarbejde med forældrene en overgangsbeskrivelse til skolen. I overgangsbeskrivelsen overleveres viden om barnet og eventuelt familien, der kan skabe sammenhæng og lette barnets overgang. Både børnehaven og forældrene beskriver barnets trivsel og erfaringerne fra deres samarbejde, som er relevant at bygge videre på. Overgangsbeskrivelsen kan indeholde forskellige perspektiver, da det enkelte perspektiv vil afhænge af kontekst og indbyrdes relationer. Det er en styrke med forskellige perspektiver, og giver et nuanceret billede af barnets situation, der kan være betydningsfuldt for skolen.

Ved dialogmødet deltager børnehaven, forældre og medarbejdere fra skolen. Hvor andre skal deltage, kan dette arrangeres i særlige tilfælde. (Netværk)

 

For børnene:

Maj og juni måned: Børnehaverne har mulighed for at benytte DUS, Bhkl. gymnastiksal, og legepladsen efter aftale. Her kan der laves opgaver, leges og spises madpakker. Det kan også være en mulighed at komme på besøg med en mindre gruppe børn til morgensang.

Den 21/3 – 25/4 – 6/6 2023: Børnehaveklasseleder og pædagog fra skolen kommer på besøg i henholdsvis Gartnergården og Kærgården kl. 10.00 – 11.00. Det er for alle børn.

Den 9/5 2023 kl. 9.30 – 11.00: De børn fra børnehaverne der skal starte på Kærbyskolen kommer på besøg. Nuværende 0. klasse er ude af klasserne.