Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kærdussens målsætning


Kærdussens målsætning 


Det vil vi!
Kærdussen skal være et sted, hvor det er rart for alle at være, hvor legen er i centrum. Hovedopgaven er at skabe rammerne for et aktivt samvær, hvor de enkelte kan udvikle sig til selvstændige, handlekraftige, visionære og livsduelige mennesker, som både tager ansvar for og stiller sig til rådighed for fællesskabet.


Ved det forstår vi!
Udvikling af fællesskabet er omdrejningspunktet i målsætningen. Vi tror på, at barnet gennem leg og retten til selv at organisere legen gør sig de erfaringer, der er grundlaget for udviklingen til selvstændige mennesker som kan danne ven- og kammeratskaber. Dermed bliver legen også fundamentet for udvikling af en fællesskabsfølelse.

 
Lyst og nysgerrighed er drivkraften i barnets leg. Derfor skal barnet mødes med anerkendelse og indlevelse, så både initiativer og fantasi bliver en yderligere drivkraft i legen.
Hermed udvikler barnet handlekraft og visioner, og det kan hermed bidrage værdifuldt til udviklingen af fællesskabet.


Børnene i Kærdussen skal være omgivet af omsorgsfulde og tydelige voksne, der er nærværende og engagerede. Disse voksne bliver rollemodeller, som medvirker til at børnene forstår betydningen af at være en del af et fællesskab.


For at løse opgaven tager Kærdussen udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, evner og kompetencer. Med dette udgangspunkt bliver integration af børn med forskellige og/eller særlige behov en vigtig pædagogisk indgangsvinkel.


Forudsætningen for et velfungerende fællesskab samt at integrationsarbejdet kan lykkes er at udvikle en høj grad af tolerance og forståelse for, at alle har noget at byde ind med til gavn for fællesskabet. Det betyder, at der skal være plads til, at alle kan være her samtidig med, at den personlige integritet bliver bevaret i fællesskabet. Høj tolerance bygger på fælles normer, som er kendetegnet ved adfærd og sprogbrug, der viser, at vi respekterer hinanden.