Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Generel information K-klasser

Kontaktklasserne er en del af Aalborg Kommunes undervisningstilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser efter Folkeskolelovens §20 stk. 1. Elevernes diagnoser ligger som regel indenfor autismespektret, hvilket betyder at elevens sociale evner, sprog, motorik og/eller kommunikation kan være påvirket. Hvert år vurderes den enkelte elevs fortsatte skoleplacering. Vurderingen foretages i samarbejde mellem skole, PPR og forældre.

På Kærbyskolen er der 2 kontaktklasseafdelinger, indskoling og mellemtrin, med elever i aldersgruppen fra 6-13 år.

Der er tæt kontakt mellem skole og hjem via Aula. Hver elev har i skole og i Dus en eller flere kontaktpersoner, der er ansvarlige for kontakten til forældrene. Der afholdes mindst to skole-hjemsamtaler årligt i samarbejde med DUS. I klasserne holdes der et årligt fælles forældremøde.

Elevernes dagligdag er præget af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Kendte voksne er er gennemgående både i fritids- og skoledelen. Dagen kan strække sig fra kl. 6.30 til 17.00. Til kontaktklasserne er der knyttet eksternt personale, som indgår i dagligdagen på forskellig vis. Der er tilknyttet psykolog, talepædagog, fysio- og ergoterapeut.

Undervisningen tilrettelægges ud fra elevernes individuelle behov. Hvert år udarbejder lærerne og pædagoger sammen en specialpædagogisk elevplan (SPE) for den enkelte elev. Dagligdagen er tilrettelagt ud fra et overordnet princip om, at der skal være en høj grad af struktur og forudsigelighed for eleverne. Principperne fra TEACCH præger dagligdagen. 

Kærbyskolen har mange traditioner. I det omfang eleverne kan klare det, deltager kontaktklasserne i de fælles arrangementer som den daglige morgensang, skolernes motionsdag, temauge, idrætsdag, fastelavnsfest, skolefest, jule- og sommerferieafslutning.